Iraanse regering lanceert website over haar kernprogramma

Henk van der Keur | stichting Laka | 12 november 2013

Vlak voor de laatste onderhandelingsronde tussen Iran en de grootmachten in Genève – afgelopen weekeinde – verscheen plotseling “nuclearenergy.ir” op het wereldwijde web. De Engelstalige website oogt elegant en functioneel. Duidelijk het werk van professionals. De stijl en toon ademt een sfeer die doet denken aan het Amerikaanse optimisme in de jaren vijftig over de vermeende heilzame toepassingen van kernsplijting. Direct wordt duidelijk dat de publieke opinie in het Westen de doelgroep is, en dat de makers goed weten hoe ze die moeten toespreken. Met deze geheel nieuwe stijl en PR-aanpak wil de Iraanse regering het beeld dat het Westen heeft over het nucleaire programma van Iran flink gaan bijstellen.

Het dominerende kenmerk van de site is de grote filmische banner bovenaan de homepage. Dat begint met een majestueuze besneeuwde piek van het Alborz-gebergte met de vraag: “Kernenergie … in Iran?” Als de berg achter de wolken verdwijnt en er een olieboorplatform op het water opdoemt met vuur in de lucht, verschijnt de vervolgvraag: “… wanneer het al die olie heeft?” Een kadertje met “zoek uit – waarom” verschaft de bezoeker toegang tot het gedeelte over “de motieven”. Alle veronderstelde voordelen van kernsplijting komen aan bod. Vooral de grafieken over de toenemende energieconsumptie en de in verhouding zeer geringe energieopwekking met kerncentrales in Iran springen in het oog.

Dan verschijnt er een satellietfoto op de banner van de verrijkingsfabriek bij Fordow, vergezeld van de vraag “Wat is er aan de hand in Fordow?” Het is allemaal overbekend. We hebben soortgelijke satellietbeelden zo vaak gezien in de Westerse media en de experts die voorover gebogen de beelden analyseren. Het moest als rechtvaardiging dienen voor de invasie van Irak in 2003. De visuele klucht, tot nu toe gebruikt om met de vinger te wijzen naar Iran, draaien de makers van de website om. Iran wijst naar ons, het Westen. Alle verrijkingsactiviteiten in Fordow zijn geheel in overeenstemming met het vigerende non-proliferatieregime. De bewijsvoering dat Iran zou werken aan kernwapens is volledig geconstrueerd door Westerse inlichtingendiensten.

De banner beweegt verder en voormalig president Mahmoud Ahmadinejad komt in beeld. Het blijkt het begin te zijn van een miniquiz: “Begint de nucleaire saga met deze president?” Dan loopt het beeld over in een wat elegantere foto van president Mohammed Khatami waarop hij het Wereld Economisch Forum van 2004 toespreekt met daarbij de tekst “… of was het deze president?” Nog voordat de kijker zijn hersens kan breken over wanneer de Iraniërs met hun nucleaire programma zijn begonnen, wordt hij geserveerd op een zwart-wit foto met niemand minder dan sjah Reza Pahlavi die een ceremoniële wacht van het Amerikaanse leger inspecteert naast de Amerikaanse president Gerald Ford. “Denk opnieuw” springt er in beeld om de kijker uit te nodigen naar het gedeelte over de geschiedenis van het kernenergieprogramma van Iran. Het beschrijft onder meer hoe de Amerikanen het dictatoriale regime van de sjah voorzagen van een onderzoeksreactor met weapons grade uranium dat als brandstof diende voor deze reactor. De splijtstof ligt volgens de Amerikaanse onderzoeksinstituten NTI en ISIS nog altijd opgeslagen bij de reactor.

De teksten onder “de motieven” kunnen mij als tegenstander van kernenergie niet overtuigen, maar ik kan iedereen aanraden kennis te nemen van de Iraanse versie over de geschiedenis van het Iraanse kernprogramma. De website brengt ook de controverses in de recente geschiedenis accuraat in beeld. Alle netelige kwesties – meestal aangevoerd door de internationale gemeenschap – worden punt voor punt behandeld en trekt alle beerputten open. Slechts een paar zaken blijven onvermeld. Bijvoorbeeld de 15 procent aandelen in de Rössingmijn van het Brits-Australische bedrijf Rio-Tinto in Namibië – de grootste dagbouwuraniummijn ter wereld, die de islamitische republiek erfde van de sjah. Ook deelt de site niets mee over de betrokkenheid van Israël bij het opstarten van een mogelijk kernwapenprogramma van de sjah. Dat wordt onder meer gesuggereerd in de nieuwe Israëlische documentaire Before the Revolution.

De vakkundige website maakt duidelijk dat de nieuwe Iraanse regering onder Rouhani het vaste voornemen heeft om tot een schikking te komen met het Westen over haar kernenergieprogramma. Het wil de betrekkingen met het Westen en de internationale gemeenschap zo snel mogelijk normaliseren. De holle retoriek en de malle schetsen van een Iraanse kernbom van Bibi Netanjahoe in de Algemene Vergadering van de VN kunnen niet in de schaduw staan van de hogere kunsten van Rouhani en zijn team. Hier zijn profs aan het werk die het communicatiespel over het Iraanse kernenergieprogramma naar een geheel nieuw niveau brengen. Het is intrigerend om te zien dat ze dat heel bewust doen in Amerikaanse stijl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *