Wat zijn de gevolgen van ‘Fukushima’ voor de westkust van de Verenigde Staten?

Henk van der Keur |stichting Laka | 7 januari 2014

Het Amerikaanse departement voor Gezondheidszaken (U.S. Department of Health & Human Services) heeft 14 miljoen doses kaliumjodide besteld. Dit jodium wordt gebruikt bij kernrampen waarbij radioactief jodium vrijkomt. Omwonenden kunnen het radioactieve jodium opnemen in hun schildklier en daardoor schildklierziektes ontwikkelen, waaronder schildklierkanker. Inname van kaliumjodide (KI) blokkeert de opname van radioactief jodium door de schildklier. Mogelijk houdt de omvangrijke aanschaf van de jodiumdoses verband met de voortdurende ramp in Fukushima. Er wordt nog altijd rekening gehouden met een totale kernsmelting. Sommige deskundigen menen dat in dat geval het radioactieve jodium de westkust van Noord-Amerika zou kunnen bereiken. Jodium-131 heeft een halfwaardetijd van circa 8 dagen. Het blijft dus enkele weken actief.

Besmettingen die met de oceaanstromingen worden meegevoerd zullen de Noord-Amerikaanse westkust over een paar maanden bereiken. Naast het hoog radioactief besmette water dat vlak na de kernramp in Fukushima is weggelekt aan de Japanse oostkust – en in een reeks periodes daarna, loost de eigenaar van de kerncentrale TEPCO sinds december 2013 dagelijks verscheidene honderden tonnen hoog radioactief besmet water in de oceaan. Er was niet langer voldoende ruimte voor opslag van de enorme hoeveelheden water die nodig zijn om de drie gedeeltelijke kernsmeltingen te koelen.  

ix0yB7KPjL8o

Dr. Arjun Makhijani, een kerningenieur die bij Laka hoog staat aangeschreven, heeft begin november uitspraken gedaan over wat de voortdurende kernramp in Fukushima voor betekenis kan hebben voor de westkust van de Verenigde Staten. Hij bevestigt dat hoog radioactief besmet water sinds de kernramp (11 maart 2011) door de oceaanstromen naar de westkust van de VS wordt vervoerd. Makhijani zegt dat het eerste deel van een onderzoek – gepubliceerd in de Journal Deep Sea Research – meldt dat het besmette water vanaf maart 2014 aan de westkust zal arriveren. Volgens Makhijani is er geen reden voor paniek. De straling wordt verdund, en de niveaus aan de westkust zullen zeer laag zijn en niet worden beschouwd als gevaarlijk. Het onderzoek werd in oktober 2013 gepubliceerd. Makhijani stelt zichzelf wel de vraag of we wel zeker weten dat de stralingsniveaus verwaarloosbaar zullen blijven. De pluim met vooral cesium-137 zal waarschijnlijk in 2016 bij de westkust van de Verenigde Staten gaan pieken. De lozingen die sinds december 2013 plaatsvinden komen daar na verloop van tijd nog bij en zijn nog niet meegenomen in die berekeningen.

Makhijani verklaart dat er beter toezicht moet worden gehouden op voedingswaren en vindt dat het functioneren van de overheidsdiensten EPA en FDA tekort schiet om die taken goed uit te voeren. Hij vreest dat de meest alarmerende episode van de voortdurende kernramp in Fukushima nog moet gaan komen. Elke dag worden wanhopige pogingen gedaan om te voorkomen dat er een totale kernsmelting gaat plaatsvinden. Wat voor velen als pijnlijk wordt ervaren is dat de Japanse overheid totaal geen overzicht heeft op de sanering. De regering heeft TEPCO    een privaat en dus op winst gericht bedrijf – gevraagd de leiding te nemen in de sanering. Makhijani verhaalt over het bezoek van de Japanse kerningenieur Yastel Yamada aan de VS om zijn ​​licht te laten schijnen over wat hij ervaart als een gebrekkige aanpak. Hij zegt dat de kernramp TEPCO boven het hoofd is gegroeid. “De schoonmaakklus is veel te groot voor capaciteit van het bedrijf,” zegt Yamada. Yamada is één van vele deskundigen die zegt dat het een slechte oplossing is om de klus door TEPCO te laten klaren, en dat een kernsmelting nog steeds mogelijk is. Dr. Jimmy Hara, van Nuclear Age Peace Foundation en hoogleraar klinische huisartsengeneeskunde aan de UCLA is het daarmee eens. “Het is als de vos die toezicht houdt op het kippenhok, en het is een enorm probleem”, aldus Hara. TEPCO en de Japanse regering hebben tot op heden internationale hulp geweigerd.

Recent wetenschappelijk nieuws (11 januari 2014) over de effecten van ‘Fukushima’ voor de Pacific is hier te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *