De immer voortdurende atoomdreiging uit Iran ..

.. Is een door het Westen geconstrueerde crisis die niets heeft te maken met de werkelijkheid.

Henk van der Keur | 11 mei 2014

Ondanks de al maanden durende besprekingen in Genève over het kernenergieprogramma van Iran, zijn de Westerse mainstream media nauwelijks tot meer inzichten gekomen over de werkelijke status van het Iraanse kernenergieprogramma. Zo lees ik vandaag in het NRC Handelsblad: “Iran heeft met zes wereldmachten afspraken gemaakt over het afbouwen van de voorraad uranium dat kan worden aangewend voor een kernwapen.” Er wordt hier gesuggereerd dat Iran over een voorraad weapons grade uranium beschikt, maar enig onderzoek leert dat dit volstrekt niet het geval is. Al decennialang weten alle betrokken Westerse overheden dat Iran heel ver verwijderd is van een kernbom en toch houdt de stroom aan verdachtmakingen tegen dat land maar aan. Het is een ideale bliksemafleider voor de praktijken van de erkende kernwapenstaten die niet in overeenstemming zijn met het vigerende non-proliferatieregime. Iets waarover de Westerse mainstream media ons uitdrukkelijk niet ïnformeert.

Iran beschikt niet over hoog verrijkt uranium dat noodzakelijk is voor een efficiënte kernbom. Net als andere leden van het non-proliferatieverdrag (NPV) beschikt het wel over een hoeveelheid 19,75% uranium – de bovengrens van laag verrijkt uranium – dat algemeen als kernbrandstof dient voor onderzoeksreactoren. Voor bijvoorbeeld de productie van medische isotopen. Iran beschikt over een voorraad van ten hoogste 240 kg 19,75% verrijkt uranium, dat is een hoeveelheid die 48 kg uranium-235 bevat. In theorie is die hoeveelheid voldoende voor bijna twee kernwapens. Maar de angst van het Westen – met het grootste nucleaire vernietigingspotentieel van de wereld – dat Iran dat zou aanwenden voor kernwapens is verre van reëel. Meer dan de andere landen die de verdragen tegen kernproliferatie hebben ondertekend, staat Iran onder streng toezicht van het IAEA. Ook weer iets wat vrijwel nooit wordt vermeld in de berichtgeving over het kernenergieprogramma van Iran. Erger, niet zelden wordt het kernenergieprogramma van Iran aangeduid als ‘kernwapenprogramma’, ofschoon Israél het enige land in het Midden-Oosten is dat kernwapens bezit.

Er is geen enkel bewijs dat Iran een nucleair gevaar vormt. Het is een door het Westen verzonnen dreiging die heel ver verwijderd is van de werkelijkheid. Lees bijvoorbeeld het recente interview met de onderzoeksjournalist Gareth Porter in Harper’s Magazine. Hij is de auteur van Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare.

Gareth Porter. Photograph by Mike Chiaverina

Gareth Porter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *