1600 kg Amerikaanse hoog verrijkt uranium zoek?

Henk van der Keur | 19 mei 2014

Het internationale forum voor splijtstofmaterialen (IPFM) meldt 14 mei op haar blog
dat de Amerikaanse atoomwaakhond NRC een rapport aan het Amerikaanse Congres
heeft vrijgegeven over de export van hoog verrijkt uranium (HEU) voor civiel gebruik, dat wil zeggen: als kernbrandstof of als grondstof voor isotopenproductie in onderzoeksreactoren. Uit het rapport blijkt dat de VS sinds 1957 een totaal van ongeveer 22.600 kg HEU heeft geëxporteerd voor die doeleinden naar 35 landen. Ongeveer 6.100 kg van het door de VS geleverde HEU bevindt zich momenteel nog in 20 landen, waarvan 95 procent van dat materiaal in vijf van die landen. Veel van de 20 landen hebben hun kernbrandstof en/of grondstof voor isotopenproductie omgezet van HEU naar laag verrijkt uranium (LEU), zijn daar momenteel mee bezig of hebben aangegeven om dit in de toekomst te gaan doen.

Circa 7.700 kg HEU is teruggekeerd naar de VS, voornamelijk als bestraalde splijtstof. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat meer dan 4.300 kg van het Amerikaanse HEU is geëlimineerd door omzetting naar LEU (kernbrandstof); ongeveer 500 kg HEU is uitgeschakeld door het te verwerken in afval; en ten minste 2.400 kg HEU is vernietigd (verbrand) door bestraling in onderzoeksreactoren. Bij de uitgave van het rapport (9 januari 2014) bleek dat ongeveer 1600 kg HEU niet kon worden verklaard uit de splijtstofboekhouding. Met andere woorden 1600 kg HEU, voldoende voor de productie van tenminste 64 kernwapens, is zoek!

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gebruikt inmiddels LEU als kernbrandstof. Alle gebruikte HEU-brandstof is teruggekeerd naar de VS. Maar de HFR gebruikt nog steeds HEU als grondstof voor isotopenproductie. De onderzoeksreactoren in Canada (NRU), Nederland (HFR) en België (BR2) gebruiken voor dit doel gezamenlijk minimaal 45 kg per jaar. Petten vermoedelijk ongeveer 15 kg per jaar. De gebruikte HEU wordt niet elk jaar teruggezonden. Het is waarschijnlijk dat ‘Petten’ een aardig voorraadje HEU heeft. Als je het ministerie belt om helderheid over de precieze hoeveelheid, willen ze dat niet zeggen, vanwege proliferatiegevaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *