Escalatie in Oekraïne kan leiden tot tankveldslag met verarmd uranium

Henk van der Keur | stichting Laka | 26 augustus 2014

Zolang er geen zicht is op een politieke oplossing voor de huidige crisis in Oekraïne gaan de oorlogsvoorbereidingen onverminderd door en de wapenindustrie spint daar garen bij. Nog afgelopen voorjaar meldden defensieanalisten dat de VS hun laatste Abrams tanks uit Europa (lees Duitsland) naar de VS hebben verscheept. Maar deze maand werd duidelijk dat de VS in Noorwegen juist werkt aan het opbouwen van nieuwe voorraden militair materieel, waaronder Abrams tanks (M1A1). Zie hier  en hier.

Europese tankfabrikanten doen goede zaken als gevolg van de crisis in Oekraïne. De verwachting is dat het de aanstaande fusie van het Duitse Krauss-Maffei Wegmann GmbH (Leopard tank) en het Franse Nexter Systems SA (Leclerc tank) zal versnellen. De Russische T-90 tank is volop in productie en een opvolger (T-99) is in ontwikkeling.

In het geval dat de situatie in Oekraïne verder escaleert zou het oosten van Oekraïne uiteindelijk het terrein kunnen worden van een tankveldslag, waarbij net als bij de laatste tankveldslag in het zuiden van Irak (1991) ook op grote schaal gebruik zal worden gemaakt van verarmd uranium. Alle kernwapenstaten beschikken over tankdivisies die standaard met uraniumhoudend bepantsering en uraniumhoudende munitie zijn uitgerust.

Als het zover zou komen zullen de besmettingen met verarmd uranium in de Donetsbekken-regio, één van de grootste industriegebieden van Europa, de leefbaarheid van de regio – die al is aangetast door zware industriële activiteiten – aanzienlijk verder verslechteren en een belangrijke hinderpaal vormen voor de heropbouw van de regio na de oorlogshandelingen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *