Investeren in de productie van de medische isotopen van morgen? Niet met Pallas!

Stichting Laka | Henk van der Keur | 5 oktober 2015

pallasbutton-150x150Vandaag, maandag 5 oktober, staat de Pallas-reactor weer op de agenda van de provincie Noord-Holland. Ter discussie staat de toekenning van 13,5 miljoen euro voor de financiering van de Pallas, de beoogde opvolger van de huidige kernreactor in Petten, die in 2025 in bedrijf moet komen. Achter gesloten deuren nemen de Gedeputeerde Staten een besluit hierover. Eerder, in november 2014, werd al een bedrag van 10 miljoen in het Pallasproject gestoken. Het is onverantwoord om deze financiering voor te zetten.

Het Pallasproject brengt grote risico’s met zich mee. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) signaleert een omwenteling binnen de Nucleaire Geneeskunde. Niet onderzoeksreactoren, maar deeltjesversnellers worden de norm in de productie van medische isotopen.

Er zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor deze verschuiving. De eerste is de afbouw van overheidssubsidies op isotopenproductie in reactoren. Daardoor wordt het voor producenten van versnellerisotopen aantrekkelijk om isotopen te produceren die nu nog door reactoren worden geproduceerd. De tweede oorzaak is dat alleen versnellers de isotopen kunnen produceren voor PET. Dit is een beeldvormende technologie die sterk in opkomst is, ten koste van de beeldvormende technologie die steunt op reactorisotopen. De toenemende populariteit voor PET hangt samen met de veel betere beeldvorming van deze scanners. Patiënten kunnen daardoor beter en sneller worden geholpen.

De isotopenmarkt is volop in beweging. Het overgrote deel van de medische isotopen wordt nu nog geproduceerd door een handjevol reactoren. Dat beeld zal volgens het IAEA binnenkort veranderen. De wereldwijde rol van reactoren zal verdwijnen. Deeltjesversnellers zullen een substantieel aandeel verwerven in de markt van medische isotopen. Bovendien verwacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling door de bouw van isotopen producerende kernreactoren elders in de wereld dat de markt van reactorisotopen tegen het einde van dit decennium verzadigd zal zijn. Kortom, alle tekenen wijzen erop dat Pallas in 2025 onmogelijk winstgevend kan worden uit de productie van medische isotopen.

Het is zaak snel knopen door te hakken. Het gevaar van treuzelen en ten onrechte blijven veronderstellen dat versnellers en reactoren elkaar aanvullen is dat Nederland straks voor beide opties achter het net vist. Door opnieuw 13,5 miljoen in de Pallas te steken worden er enorme financiële risico’s genomen. Een dergelijk besluit is te belangrijk om achter gesloten deuren te laten nemen. Als nu ingezet wordt op Pallas en niet op versnellers is de kans groot dat er over tien jaar geen Pallas is (geen financiers, en/of geen markt). Ondertussen is men dan te laat voor investeringen in kennis in de isotopenproductie van morgen en is er geen zicht op behoud van werkgelegenheid. Door nu expertise te gaan ontwikkelen op het gebied van isotopenproductie met versnellers worden juist nieuwe kansen gecreëerd om werkgelegenheid voor de regio te behouden.

laka logoMeer informatie over Pallas en de betere productiemethoden voor medische isotopen vindt u op de Laka-site over Pallas en in onze nieuwsbrieven:

http://pallasproject.nl/

http://pallasproject.nl/nieuwsbrief/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *