mij | me

over mij | about me

Henk - AmstelKeurMijn naam is Henk van der Keur en ik woon en werk in Amsterdam. Mijn jeugd bracht ik door in Leiden. Daar voltooide ik na vijf jaar (1982-1987) een academische opleiding (chemie) en ontplooide ik veel activiteiten binnen de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en andere jongerenorganisaties. Eind jaren tachtig beleefde ik in Wageningen een tweede studietijd (moleculaire biologie) en kwam ik tot bloei in het bruisende studentenleven. Vooral bij de Wageningse Studenten Organisatie, die toen voorop liep in kritiek op onderwijs en wetenschap en de gevaren van de commercialisering daarvan.

expertise
Alles over kernenergie heeft mijn aandacht. In de afgelopen 25 jaar heb ik veel kennis en expertise vergaard over kernenergie. Van de uraniumwinning tot de de berging van hoog radioactief afval en de ontmanteling van kerninstallaties. Thema’s die mijn bijzondere aandacht hebben zijn kern(wapen)proliferatie, verarmd uranium, een kernafvalproduct dat in conventionele wapensystemen wordt toegepast; en de productie van medische isotopen. Mijn jongste rapport over isotopenproductie is hier te vinden. Meer over de beoogde nieuwe kernreactor in Petten en isotopenproductie met deeltjesversnellers kunt u hier vinden. Behalve voor Laka werk ik ook als webredacteur voor gentech.nl, een website die in beheer is van de milieuorganisatie A SEED. De website is een initiatief voortgekomen uit een coalitie van kritische maatschappelijke organisaties om Nederlandstalige informatie over gentechnologie in de landbouw op internet te ontsluiten.

Sinds april 2015 heb ik een eigen bedrijf voor websitebouw en tekstproducties: AmstelKeur.

contact: hvdkeur@xs4all.nl

about me

My name is Henk VanderKeur, I am an engineer and I live and work in the Netherlands. I grew up in Leiden and in the same town I completed an academic education in chemistry in the eighties (1982-1987). During this period I was active within the Dutch Youth Association for Nature Studies and other youth organizations on national as well as international level. At the end of the eighties I studied molecular biology in Wageningen (WUR). Since 1992 I am living in Amsterdam.

expertise
Over the past 25 years Henk VanderKeur has gathered extensive knowledge and expertise in nuclear energy. From uranium mining to spent nuclear fuel and the disposal of nuclear waste. He is especially interested and engaged in proliferation risks of civilian nuclear programs, uranium enrichment, waste management, (use of) depleted uranium, and production methods of medical isotopes. Henk VanderKeur cooperates with and offers information to Dutch and foreign investigative and research journalists, scientists, NGOs other organizations.

consultancy
Henk VanderKeur offers tailor-made consultancy, services and support to NGOs and other commissioning parties in the above-mentioned fields. In addition I am an editor, a corrector, and author of informative reports in the field of nuclear energy.

contact: hvdkeur@xs4all.nl